Advokat/Partner Harald Krogstad

73 84 19 02

92 28 04 01


Kompetanseområder

Forretningsjus, skatt, avgift, arv, skifte, familie

Utdannelse

Juridisk embetseksamen UiO 1974

Arbeidserfaring

1980-1982 - Advokatfirma Selmer, Claussen & Hoel, advokatfullmektig
1978-1979 - Trondheim byrett dommerfullmektig
1976 -1980 - Trondheim politikammer, politifullmektig økonomiavsnittet
1974-1976 - Fylkesskattesjefen i Sør-Trøndelag
1974 - Trondheim byskriverembete

Språk

Engelsk, tysk og fransk

Omtale

Harald Krogstad tok juridikum i 1974. Etter et kort vikariat hos Byskriveren i Trondheim, ble han ansatt hos Fylkesskattesjefen i Sør-Trøndelag hvor han arbeidet med skatt og avgift. I en periode på fire år var han ansatt ved Trondheim politikammer med ansvar for økonomiske forbrytelser og forseelser. Fra sin stilling i politiet hadde han i en periode på 1.5 år permisjon for å tiltre en stilling som dommerfullmektig ved Trondheim byrett. Fra 1980 ble han ansatt som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Selmer Claussen og Hoel. Fra 1982 har han drevet sitt eget advokatfirma med variert praksis, dog med en hovedvekt på bistand til forretningsdrivende.

 

Krogstad-005-2.jpg


post@krogstad.no    +47 73 84 19 00