Arbeidsrett

IMAG5045 2Arbeidsforholdet – ditt nest viktigste forhold


Nest etter forholdet til din ektefelle eller samboer, er arbeidsforholdet ditt det forholdet som har størst innvirkningskraft på ditt liv. Slik er det i det minste for de fleste av oss og noen har et mer stabilt forhold til sin arbeidsgiver enn de har til sin partner eller familie. Heltidsansatte bruker halvparten av sin våkne tid per døgn på jobben og for mange er arbeidsplassen en viktig del av deres identitet. Derfor kan det være en personlig krise når noe går galt i arbeidsforholdet.


Hva bestemmer arbeidsmiljøloven?

De fleste vet at det er arbeidsmiljøloven som gjelder for arbeidsforhold i Norge. Men det er de færreste arbeidstakere som har full oversikt over hva som står i den. Arbeidsmiljøloven regulerer de fleste sider av arbeidsforholdet som arbeidstid, krav til arbeidsmiljøet, ansettelsestyper, lønn, pauser og forbud mot diskriminering. Regler om ferie er imidlertid skilt ut i en egen lov, nemlig ferieloven. Som med de fleste lover gir ikke arbeidsmiljøloven svar på alt og lovteksten kan være vanskelig å forstå. I tillegg til loven brukes det som kalles rettspraksis, det vil si avgjørelser fra domstolene, til å hjelpe oss med å forstå hvordan loven skal tolkes. For eksempel heter det i arbeidsmiljølovens §10-2 at «Arbeidstidsordninger skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn.» Her kan man være uenig om hva som er en belastning og ikke, hvor alvorlig den må være for å kunne regnes som uheldig og om sikkerhetshensyn blir ivaretatt eller ikke.


Hva bestemmer kontrakten min?

I følge arbeidsmiljøloven er man pålagt å ha skriftlig arbeidskontrakt. Dersom man likevel ikke har det er det bestemmelsene i loven som gjelder. De er laget for å primært beskytte den svakeste parten, og det er arbeidstakeren. Når man inngår en skriftlig arbeidskontrakt kan man ikke avtale vilkår som bryter med arbeidsmiljøloven og gir arbeidstakeren dårligere forhold enn det som står i loven. Det betyr at når det står i loven at man har krav på minimum en halvtimes pause i løpet av dagen hvis man jobber åtte timer, kan man ikke avtale at arbeidstakeren ikke skal ha pause eller ha en kortere pause. Man kan derimot avtale at arbeidstakeren skal ha en times pause for dette er ikke ansett som å være dårligere enn en halvtime. Hvis du har signert på en avtale som gir deg dårligere rettigheter enn det loven gir deg, er avtalen din ikke bindende på dette punktet. Da er det det som står i loven som gjelder.


Hva bør jeg gjøre dersom jeg havner i en arbeidskonflikt?

Det beste rådet for hva du skal gjøre når du havner i en arbeidskonflikt, er å skaffe deg oversikt over rettighetene dine. Dersom du er usikker på om det din arbeidsgiver sier er riktig og hva du har krav på, kan du komme til å gå med på dårligere vilkår enn du burde hatt. Det kan være lurt å ta seg tid til å snakke med en jurist. Dersom du er fagorganisert har du ofte krav på gratis konsultasjon med en jurist igjennom ditt fagforbund.


Dersom du ikke har tilgang til gratis juridisk rådgivning, kan det lønne seg å snakke med en advokat. Vår advokatfullmektig Grethe-Alina Krogstad har arbeidsrett som et av sine spesialområder og hun kan hjelpe deg med å få oversikt over dine rettigheter. En førstevurdering av saken din kan ofte gjøres på en halvtime og kan være en god investering uansett om du bestemmer deg for å gå videre med saken eller ikke.post@krogstad.no    +47 73 84 19 00